Studije slučaja

Objavljeno: 01.04.2019 Izvor: Senior Management Worldwide

Objava zanimljivih članaka i konkretnih primjera sa web stranice Senior Management Worldwide, zahvaljujemo gosp. Mauriziu Quarta, partner Temporary Management & Capital Advisors i čelni čovjek talijanskog ogranka IIMa – Institute of Interim Management, što nam je to omogućio.

Svakog mjeseca, Senior Management Worldwide objavljuje članke iz područja Interim Management-a kao i primjere konkretnih Slučaja tvrtki SMW partnera from SMW koji ističu  i prikazuju značaj i vrijednost rješenja koja su rezultat angažmana Interim menadžera.

Za pročitati kliknuti na linkove:

Studija slučaja 1

Studija slučaja 2