Koncept privremenih upravitelja u segmentu obiteljskih tvrtki

Autor: Dražena Kreković, dr. sc., Marketing i komunikacija, drazena.krekovic@adriaticinterim.com Objavljeno: 01.04.2019 Izvor: ATMC

Koncept privremenih upravitelja u segmentu obiteljskih tvrtki

Segment obiteljskih tvrtki čini značajan udio hrvatskog gospodarstva,  iz pozicije profesionalnog menadžera izgleda privlačno, a moglo bi se konstatirati kako je privlačnost obostrana, barem sudeći po dojmu koji je gosp. Munjiza ostavio na sudionike svojim predavanjem „Profesionalni menadžer u obiteljskim tvrtkama“.

Svaka obiteljska tvrtka posjeduje specifičnosti koje se prvenstveno odnose na vrstu djelatnosti, tržišnu konjunkturu ali i kompleksnost i kvalitetu odnosa unutar tvrtke budući da su poslovni odnosi unutar obiteljske tvrtke karakterom istovjetni onim obiteljskim. Ponekad su ti odnosi zaista teško „upravljivi“, a dodavanjem profesionalnog menadžera kao nove varijable u taj sustav, odnosi i mehanizmi funkcioniranja postaju još kompleksniji. Iako ne postoji univerzalan obrazac uspješnosti, lako je definirati i prepoznati ključne čimbenike uspješnih obiteljskih tvrtki: međusobni odnosi su skladni, članovi svaku akciju poduzimaju u konsenzusu, najbolji napreduju, nagrađeni su i motivirani te vlada uzajamno povjerenje. No nije uvijek tako. Česti su problemi generacijski različiti obrasci promišljanja i ponašanja, izostanak povjerenja: uglavnom na relaciji osnivač-nasljednik, nemogućnost postizanja dogovora u procesu donošenja odluka. Na koji način profesionalni menadžer može pomiriti te silnice i svesti ih u rezultantu koja vodi ka stabilnoj i uspješnoj organizaciji. Objektivno i profesionalno sagledavanje situacije uz uspostavu formalnih odnosa uvijek donosi kvalitetnija rješenja. U tom smislu prvi i najznačajniji korak je zadobivanje povjerenja od strane osnivača/vlasnika. Taj korak zacijelo je za vlasnika/osnivača najteži, treba svoju „bebu“ prepustiti nekom drugom. Optimalne okolnosti za angažman profesionalnog menadžera su kada je poslovno okruženje stabilno i poticajno, tvrtka posluje uspješno i razvija se, uspostavljena je meritokracija, članovi obitelji/tvrtke djeluju usklađeno te imaju puno povjerenje u profesionalnog menadžera. Proces tranzicije odnosno organizacijske promjene tvrtke od poduzetništva ka profesionalnom menadžmentu nužno je sagledavati u cijelosti, obuhvaćajući i pripremu vlasnika odnosno nasljednika/e uvažavajući pri tome psihološke, socijalne i emocionalne komponente svakog ponaosob. To je velika promjena ne samo u poslovnom kontekstu gledajući tvrtku, već ta promjena duboko zadire i u obitelj i obiteljske odnose. Svim dionicima u dugoročnom je interesu unaprijeđenje poslovanja i stvaranje dodane vrijednosti i tom cilju bi svi u opsegu svojih kompetencija trebali biti posvećeni. Samo tada, u punom smislu, vidljivi su pozitivni rezultati angažmana interim menadžera.