Shifting current income to a later period / Prebacivanje tekućih prihoda u kasnije razdoblje

Autor: Danijel Pevec Objavljeno: 10.05.2018 Izvor: Alpha Capitals

Dok menadžment privatnih društava razlog za objavljivanje manjih prihoda može vidjeti u manjem iznosu poreznog opterećenja kroz ostvarivanje manje dobiti, menadžment velikih trgovačkih društava izlistanih na burzi obično ima za cilj prikazati što veće prihode, te posljedično profite. No, ako menadžment procjeni da investitori imaju izrazito visoka očekivanja te da će nakon dobrih poslovnih rezultata, očekivati ostvarivanje istih ili većih u budućnosti, menadžment može odlučiti lažno prikazati, odnosno skrivati trenutne prihode kako bi ih mogao prikazati u budućem razdoblju.

U ovom blogu bit će objašnjene neke od najčešćih tehnika za prebacivanje tekućih prihoda u kasnije razdoblje:

 1. Stvaranje rezervi i njihovo prikazivanje kao prihoda u kasnijem razdoblju
 2. Nepravilno obračunavanje derivata u cilju smanjivanja trenutnih prihoda
 3. Stvaranje rezervi u vezi s procesom spajanja / preuzimanja i njihovo prikazivanje kao prihoda u kasnijem razdoblju
 4. Prebacivanje prodaje tekućeg razbolje u buduće razdoblje

1. Stvaranje rezervi i njihovo prikazivanje kao prihoda u kasnijem razdoblju

Ako menadžment Društva želi „napuhati“ prihode te posljedično profite, on će priznavati prihode prije nego što su ispunjeni svi uvjeti za njihovo priznavanje. Suprotno tome, ukoliko društvo ostvaruje dobre rezultate, koji nadmašuju očekivanja investitora, utoliko menadžment može doći u iskušenje da odgodi priznavanje svih ostvarenih prihoda. U tom slučaju, menadžment može odlučiti "sačuvati" prihode za buduće, potencijalno nepovoljnije, razdoblje. U slučaju da menadžment odbije priznati neki prihod koji je ostvaren tijekom tekućeg razdoblja, može ga pohraniti na bilancu sa svim legitimno zabilježenim nepriznatim prihodima dok ne bude potreban tijekom kasnijeg razdoblja. Sve što je potrebno za ovu operaciju jest knjigovodstvena stavka odgođenog prihoda u tekućem razdoblju; kada je odgođeni prihod potreban u budućem razdoblju (kako bi povećao zaradu), radi se novi unos kojim se on premješta na stvarni prihod. Proces je ilustriran u priloženoj računovodstvenoj kapsuli.

2. Nepravilno obračunavanje derivata u cilju smanjivanja prihoda

Društva mogu koristiti derivate kako bi zaštitila svoju izloženost prema određenoj imovini ili obvezi. Derivati su financijski instrumenti čija je vrijednost izvedena (derivirana) iz promjena u nekoj ekonomskoj varijabli. Na primjer, ako neko društvo ima potraživanja u stranoj valuti, ono može koristiti derivat kako bi zaštitilo svoju valutnu izloženost i tako "zaključalo" iznos novca koji će na kraju primiti. Računovodstvena pravila za derivate pružaju okvir za kategoriziranje hedging aktivnosti u skupine temeljene na različitim atributima, kao što su njihova svrha i učinkovitost. Kategorizacija je važna jer određuje hoće li promjene u izvedbi utjecati na zaradu. Na primjer, svi kvartalni dobici od promjene vrijednosti na hedging aktivnosti koja se smatra neučinkovitom treba priznati kao prihod od tekućeg razdoblja. Ipak, za određene vrste učinkovitih hedging aktivnosti, promjena vrijednosti ne utječe na prihode. Zbog toga je kategorizacija hedging aktivnosti vrlo osjetljiva i važna odluka. Investitori bi trebali biti oprezni kada društvo izvještava o velikim dobicima od hedging aktivnosti, budući da te neučinkovite (ponekad nazvane ekonomske) hedging aktivnosti zapravo mogu biti nepouzdane spekulativne trgovinske aktivnosti koje bi u budućem razdobljima mogle lako proizvesti velike gubitke.

3. Stvaranje rezervi u vezi s procesom spajanja / preuzimanja i njihovo prikazivanje kao prihoda u kasnijem razdoblju

Društva koja sudjeluju u procesu spajanja / preuzimanja stvaraju neke od najvećih izazova za investitore u smislu procjene vrijednosti društva i isplativosti investicije. Prvi razlog za to je da društva koja su prošla proces spajanja / preuzimanja odmah postaju teža za analizirati i uspoređivati. Drugi je razlog to što društva koja provode proces spajanja / preuzimanja mogu naložiti ciljanom društvu zadržavanje prihoda ostvarenih prije sklapanja ugovora. U tom slučaju novo-nastalo društvo, kod spajanja, odnosno novi vlasnik, kod preuzimanja, može te prihode prikazati nakon sklapanja posla. Napuhavanje prihoda odmah nakon spajanja / preuzimanja je prilično jednostavan trik: nakon što se spajanje /preuzimanje najavi, daje se uputa ciljanom društvu da zadržava prihode dok se proces ne završi. Kao rezultat toga, prihod koji je prijavilo novo-nastalo društvo, odnosno novi vlasnik društva, neispravno uključuje prihode koje je ostvarilo ciljano društvo prije spajanja / preuzimanja.

4. Prebacivanje prodaje tekućeg razbolje u kasnije razdoblje

U ovom slučaju, menadžment može odlučiti bilježiti ostvarenu prodaju nakon završetka određenog perioda, te tako zadržavati prihod ostvaren u tekućem periodu i prikazati ga u budućem razdoblju. Ako pri kraju vrlo jakog prodajnog razdoblja, menadžment nastavi ostvarivati visoke razine prodaje, a postigao je sve ciljeve potrebne za ostvarivanje maksimalnih bonusa za to razdoblje, može dobiti ideju koja će osigurati visoku razinu bonusa i u narednom razdoblju. U tom slučaju, menadžment može odlučiti kako će prestati bilježiti prodaju u trenutnom razdoblju te ju prikazati u sljedećem, pritom prikazujući trenutno ostvarene prihode u budućem razdoblju.

Zaključno, sljedeći znakovi mogu upućivati na prebacivanje tekućih prihoda društva na buduće razdoblje:

Znakovi upozorenja:

 • Stvaranje rezervi i njihovo prikazivanje kao prihoda u kasnijem razdoblju
 • Protezanje neočekivanih dobitaka (engl. windfall gains) tijekom nekoliko godina
 • Nepravilno obračunavanje izvedenih financijskih instrumenata radi smanjivanja prihoda
 • Zadržavanje prihoda neposredno prije zatvaranja akvizicije
 • Stvaranje rezervi vezanih za akvizicije i njihovo prikazivanje u obliku prihoda u kasnijem razdoblju
 • Prebacivanje prodaje tekućeg razdoblja na kasnije razdoblje
 • Nagli i neobjašnjeni pad odgođenih prihoda
 • Promjene u politici prikazivanja prihoda
 • Neočekivano dosljedna zarada tijekom nestabilnog vremena
 • Znakovi zadržavanja prihoda od strane ciljanog društva neposredno prije zatvaranja akvizicije

Sumnjate da se je u tijeku manipulacija financijskim izvještajima? Obratite nam se ako Vam je potrebna podrška kod forenzičkog računovodstva.