Predavanje D. Munjize, Profesionalni manageri u obiteljskim tvrtkama

Autor: DRAGO MUNJIZA, dragan.munjiza@adriaticinterim.management Objavljeno: 01.04.2019 Izvor: ATMC

Predavanje Drage Munjize na konferenciji u organizaciji Lider-a “Budućnost obiteljskih tvrtki”, održanoj 8. Ožujka 2019. U Zagrebu

Matrica odnosa kod upravljanja općenito:

 • Formalno neformalno odlučivanje/postoji li balans?
 • Konjunktura industrije, rezultati tvrtke vs. državni prosjek i svjetski benchmark kada se uvode promjene
 • Društveni ugovor između Skupštinara +kvaliteta rada organa Upravljanja (Uprava, NO/UO, Skupština), posebice izvještavanja, IT funkcije i kontrolinga

“Gazdino oko konja deblja”:

 • Broj članova obitelji zaposlenih u tvrtki i njihovi međusobni odnosi (skladan brak, ovisnosti osnivača i/ili supružnika i djece, bolesti u obitelji, kvaliteta međusobne komunikacije), postoji li jasan obiteljski konsenzus/ugovor o međusobnim odnosima i strateškim ciljevima tvrtke i koliko često se on “revidira”?
 • Broj potencijalnih nasljednika, kvaliteta njihovih karaktera, potencijal za rukovođenje timom, specijalizacija u obrazovanju i stručnom osposobljavanju (imaju li praktično iskustvo rada izvan obiteljske tvrtke?)
 • Izbor osnivača tvrtke za nasljednika – Tko je favorit? Na koji način ga se priprema za funkciju?Gdje je još radio osim u Društvu? Koliko lako može naći zaposlenje izvan Društva?
 • Činjenično postupanje s ostvarenom i akumuliranom dobiti, odnos prema razvoju i meritokraciji u Društvu (Koristi li se dobit i u kojem postotku za razvoj ili za osobnu potrošnju članova obitelji, promoviraju li se najsposobniji po ostvarenju ključnih pokazatelja poslovanja ili najlojalniji članovi tima?; Koliko je u Društvu bitna politička, lokalna zavičajnost ili religiozna sukladnost u Upravi?)

Jednostavni test spremnosti osnivača na povlačenje i/ili prepuštanje dijela ovlasti nasljednicima i/ili profesionalnom manageru: Jesmo li spremni “prepustiti” Ured u kojem smo uredovali duži niz godina direktoru Društva, te izbivati veći dio radnog vremena izvan Društva (“prepuštanje simbola moći”+odlazak iz “operative”)?!

“Everythingelse manager” :

 • Fokus osnivača na: upravljanje imovinom i CAPEX-om, izvorima financiranja i ključnim ljudskim resursima, ključnim dobavljačima, ključnim voditeljima u Društvu, sferi politike i strateškog PR-a

        Želi li osnivač biti samo informiran o gore navedenome ili isključivo on donosi odluke?

 • Fokus profesionalnog managera na: dnevnim operacijama i izvještavanju, dnevnomtoku novca, motivaciji prosječnog zaposlenika, sistemustimulacija i bonusa, održavanju tjednih formalnih koordinacija voditelja, educiranju o najboljoj svjetskoj praksi i aktivnostima konkurencije, odnosima s lokalnom zajednicom, pronalaženju i zapošljavanju djelatnika
 • Koliko se i kako/kada osnivač miješa u odluke o: dnevnim operacijama, “mijenja u hodu” odluke direktora i ostalih voditelja bez feed-backa-dakle, dnevno utječe na:

        a) Strategiju                     b) taktiku                    c) provedbu?

        Koliko se koriste članovi obitelji kako bi “nagovarali” voditelje na odluke koje osnivač smatra bitnim?

“Idelana situacija” za promjene ili nasljeđivanje

 1. Konjunktura u industriji je dobra, Društvo ostvaruje iznadprosječne rezultate
 2. Dobit tvrtke se zadržava u tvrtki i koristi za razvoj kompanije
 3. Najbolji napreduju u Društvu (meritokracija) i za to su nagrađeni, materijalno i nematerijalno, postoji plan sukcesije, nagrađivanja ostvarenih rezultata i sistematizacija radnih mjesta s detaljnim opisima radnih mjesta
 4. Većina članova obitelji odobrava međusobni Društveni ugovor (konsenzus) o raspodjeli dobiti i nasljeđivanju, u obitelji nema “trzavica”, ovisnosti i teških bolesti, osnivač ima hobi/dodatnu aktivnost koja ga okupira izvan radnog vremena
 5. Profesionalni manager i nasljednici nisu u strateškom sukobu, postoji međusobno razumijevanje, prevladavanje prigovora i nadopunjavanje, obje “strane” su kompetentne, školovane i s praktičnim iskustvom izvan Društva za funkcije koje obavljaju i za koje se pripremaju